• Home
  • Blog
  • Building
  • De Jonge wil snelle invoering vaccinpaspoort voor aansluiting bij EU-blok

De Jonge wil snelle invoering vaccinpaspoort voor aansluiting bij EU-blok

Als het aan het kabinet ligt, krijgt Nederland nog voor de zomer een vaccinatiebewijs. Wie dit op zak heeft, kan straks reizen binnen Europa en ongestoord locaties en evenementen in Nederland bezoeken die de regering als niet-essentieel beschouwt. Daaronder vallen horeca, cultuur, georganiseerde jeugdactiviteiten en sport.

Wie in een hoogrisicogebied is geweest en een bewijs op zak heeft, hoeft ook niet meer in quarantaine. Wie er niet voor kiest om zich te laten vaccineren, moet zich vooraf laten testen. Mogelijk krijgen Nederlanders die antistoffen hebben ook een vaccinatiepaspoort.

Dit meldde minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Begin juni neemt het kabinet een officieel besluit over de invoering. De Tweede Kamer heeft daarna drie weken de tijd om zich te buigen over alle aspecten van het voorstel. De Jonge wil dat Nederland zich dan nog voor de zomervakantie aansluit bij een Europese verordening waaruit een EU-vaccinatiepaspoort zal rollen. Brussel streeft ernaar die verordening op 21 juni in werking te laten treden.

Hoe werkt het?

Het vaccinatiepaspoort moet worden gekoppeld aan Digi-D. Bezoekers kunnen QR-codes bij activiteiten en voorzieningen laten scannen. De systemen worden EU-breed op elkaar afgestemd.

Een sleutelrol hierin is waarschijnlijk weggelegd voor de CoronaCheck-app. Die wordt nu bij pilotevents gebruikt om een negatieve testuitslag te kunnen laten zien. De bedoeling is dat gevaccineerden via de app uiteindelijk ook hun vaccinatiestatus kunnen laten zien. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een papieren optie, voor gevaccineerden die geen smartphone hebben. Maar hoe de app in de Europese plannen geïntegreerd moet worden is nog niet duidelijk.

Wie zich niet wil laten vaccineren, kan overigens van dezelfde app gebruikmaken als gevaccineerden, maar moet daarmee een negatieve testuitslag laten zien.

Donderdag om 10.30 uur is er Kameroverleg over het voorstel.

Gemengde reacties

D66-Kamerlid Jan Paternotte is positief. ‘Mooi! Vrijheid teruggeven aan wie vaccinatiebewijs (of test) kan laten zien. Goed dat kabinet zich er duidelijk voor uitspreekt. Denemarken werkt hier al weken mee en opent zo theaters & musea. Duitsland start nu. Nederland moet z.s.m. mee in deze kopgroep.’

Géén vaccinatieplicht. Géén dwang of drang. Dat zei mijn aangenomen motie,’ twittert PVV-leider Geert Wilders. ‘En nu wil Hugo de Jonge het vaccinatiepaspoort overal inzetten. Dat is pure drang, stop daarmee!!’ 

‘Musea, cafés, restaurants, theaters, sportwedstrijden. Laten we ze sneller openen! En mensen toegang geven met bewijs dat je vrij van corona bent: óf vaccinatie/immuniteit óf een test. Sneller méér vrijheid. Hoe kan een partij met vrijheid in de naam daar nou tegen zijn?’ reageert Paternotte op Wilders. 

‘Wetgevingsoverleg hierover is 6 mei vanaf 10.30 uur. Te volgen via Debat Direct (app) of tweedekamer.nl. (Let wel: Er is min. 10 uur voor ingepland, dus wordt lange zit, mocht u willen volgen),’ twittert BBB-leider Caroline van der Plas. ‘Stemmingen zijn week erop. Het staat dus nog niet vast.

FVD-Kamerlid Wybren van Haga retweet een twitteraar die schrijft: ‘Geen complottheorie dus. Gewoon een voldongen feit. Vaccinatiepaspoort gaat ook in binnenland gelden.’

Privacy First heeft grote bezwaren

Belangenorganisatie Privacy First heeft grote bezwaren tegen het vaccinatiebewijs. ‘Het is een zware inbreuk op grondrechten en mensenrechten,’ zegt Vincent Böhre, directeur en jurist van de stichting.

‘Ons voornaamste bezwaar is dat het een tweedeling in de samenleving creëert. Dat je in de nabije toekomst als burger alleen nog maar aan het maatschappelijk leven kunt deelnemen met een coronapaspoort of een gezondheidsbewijs,’ zegt Böhre. Volgens hem leidt de maatregel ook tot discriminatie, op basis van medische status. ‘En er geldt een algeheel discriminatieverbod in het Europees recht, al decennia lang. Je mag niet discrimineren op welke grond dan ook. Dat wordt nu met voeten getreden.’

Böhre wijst ook op de risico’s van privacyschending. ‘In de toekomst word je gedwongen om je medische status kenbaar te maken, namelijk of je wel of niet bent gevaccineerd, of je wel of niet een ziekte onder de leden hebt, door middel van een testbewijs. Onder het privacyrecht mag dat pertinent niet, want je mag mensen nooit dwingen om hun medische gegevens kenbaar te maken.’

Volgens hem is het invoeren van een vaccinatiebewijs ook niet nodig omdat er goede alternatieven zijn. ‘Maar die zijn nooit serieus overwogen door de overheid. Wij zien de maatschappelijke noodzaak niet, en de proportionaliteit van dit hele verhaal evenmin.’

Reisbranche optimistisch

Reisbrancheorganisatie ANVR juicht de boodschap van De Jonge toe. ‘Als we snel van start gaan, kunnen we rekenen op een semi-normale zomer,’ aldus een woordvoerder. ‘De reisbranche ligt nu al bijna vijftien maanden stil.’

De woordvoerder wijst erop dat ‘een vaccinatiebewijs natuurlijk goed en noodzakelijk is om weer vrij te kunnen reizen’. ‘Maar dan moet je ook wel echt veel vaccineren.’

Doe mee met ‘De Wandeling’

  • Geef uw mening over 7 stellingen: eens of oneens
  • Kom in contact met iemand met tegenovergestelde opvattingen
  • Wissel gedachten uit tijdens een wandeling of online ontmoeting

Naar De Wandeling, klik hier

Read More

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google

Leave A Reply