• Home
  • Blog
  • Building
  • Удължават срока на протоколите за скъпоструващо лечение

Удължават срока на протоколите за скъпоструващо лечение

До края на май аптеките могат да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта, съобразно последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти, като здравноосигурените следва да посетят същата аптека, от която са получили лекарствата си предишния път.

Договорните партньори на НЗОК, изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ и специализирана извънболнична медицинска помощ, както и аптеките, са информирани от районните здравноосигурителни каси за тези обстоятелства.

Read More

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google

Leave A Reply